Ons executive diner voor familiebedrijven
  • Woensdag 13 April 2022
  • Janet Borgesius en Chantal de Rijk
  • Kasteel Amerongen, Drostestraat 20 Amerongen
  • Vanaf 18.30 uur
Terugblik familiebedrijvendiner 20172022-03-11T10:18:38+00:00

Terugblik familiebedrijvendiner 2017

Dit jaar vond het tweede lustrum van het Familiebedrijvendiner plaats. Dit was de tiende editie, sinds onze start in 2008. Ook op deze avond waren de 6 tafels goed gevuld door de 40 aanwezigen. Aan deze tafels zaten bestuurders, eigenaren en toezichthouders van diverse familiebedrijven uit verschillende sectoren. Sommige deelnemers komen al jaren maar er zijn ook vele nieuwe gezichten.

P1230126

Door wederom te kiezen voor een besloten evenement konden alle aanwezigen vrijspreken over wat hen bezighoudt. De gesprekken aan de tafels werden geleid door de tafelvoorzitters, zodat er een brede discussie ontstond, ervaringen uit de bedrijven werden uitgewisseld en eventuele dilemma’s aan elkaar voorgehouden konden worden. Opvallend was dat veel bedrijven naar Afrika kijken als nieuwe groeimarkt. Ook kwam het vermogen van familiebedrijven om anticyclisch te investeren en te investeren in innovaties die een langere doorlooptijd nodig hebben in diverse discussie s naar voren. De overdracht tussen generaties blijft een thema: hoe organiseer je binnen het familiebedrijf continuïteit binnen de directie, maar creëer je tegelijkertijd ook voldoende ruimte voor de nieuwe generatie.

De adviesbureaus die het evenement organiseren richten zich alle drie op familiebedrijven. Clifton Finance adviseert op het gebied van opvolging en fusie en overname, Wintertaling staat familiebedrijven bij voor de juridische vastlegging van de afsprakenen Spinperceptie adviseert en coacht families op het gebied van opvolging en familiestatuut.

Familiebedrijven staan in de spotlights, zij worden gezien als dé motor van de economie.

P1220962

Dit zien wij ook terug op de arbeidsmarkt waarbij talent wordt binnengehaald die veelal familiebedrijven prefereren. Op de overnamemarkt hebben de familiebedrijven ook een sterke positie, zij worden vaak als een goede kopende partij beschouwd. De familiebedrijven groeien en zijn in beweging. De nieuwe generatie staat klaar om de familieonderneming over te nemen.

In de afgelopen edities van het familiebedrijvendiner heeft een breed scala aan thema’s de revue gepasseerd. Deze thema’s betroffen actuele vraagstukken voor familiebedrijven zoals opvolging, internationalisering en governance. Vorig jaar sprak Koos van Oord, van het gelijknamige familiebedrijf, over opvolging en talentontwikkeling binnen familiebedrijven. Ook dit jaar is er gekozen voor een thema wat betrekking heeft op een belangrijke kwestie die bij de familiebedrijven speelt, namelijk groei en innovatie. Dit jaar ging Peer Swinkels (inmiddels 7e generatie) van familiebedrijf Bavaria in op dit thema tijdens zijn voordracht. 

P1230005

Eerst een paar feiten: Familiebedrijven besteden minder budget aan innovatie en groei dan niet familiebedrijven, zo blijkt uit onderzoek. Het is echter wel zo dat zij gerichter investeren, ondanks dat het minder is in hoeveelheid. De gerichtheid wordt veroorzaakt door het feit dat directieleden van de familiebedrijven precies weten in welke richting zij moeten groeien. Zij beschikken over deze kennis doordat zij de markt door-en-door kennen, vaak zelfs over generaties heen. De strategie, gericht op de kansen in de markt, ligt echter niet altijd vast, maar is vaak impliciet geformuleerd op een doordachte en effectieve manier.

Een interessant tweede feit is dat de innovatie bij familiebedrijven beter resultaten voortbrengt dan bij de niet-familiebedrijven. Dit komt doordat de familieleden, met jarenlange ervaring, betrokken zijn bij de besluitvorming. Zij voeren innovatie gaandeweg uit en opereren zorgvuldiger, dit wordt versterkt door de focus op de lange termijn die de familiebedrijven veelal hebben.

Uit onderzoek blijkt ook dat innovatie en groei veelal worden gefinancierd met eigen geld/vermogen, dit is te verwachten en zelfs kenmerkend voor familiebedrijven. De conjunctuur is op dit gebied minder bepalend, zelfs meer dan 43% heeft geïnvesteerd in innovatie ten tijde van de afgelopen crisis.

Tijdens zijn verhaal ging Peer Swinkels in op de groeistrategie van Bavaria. Hierbij legde hij, aan de hand van vier pijlers uit hoe Bavaria zijn groeistrategie inkleedt. De pijlers die gehanteerd worden zijn duidelijk te identificeren: Innovatie, Internationalisatie, Acquisities en de optimalisatie van ‘route-to-market’.

Innovatie

In de geschiedenis van Bavaria is groei niet altijd belangrijk geweest. In de begin jaren was inkomen voor de familie ook een belangrijke driver. Groei werd echter met de jaren steeds belangrijker.  Innovatie zit in het DNA van de familie. Een van de eerste innovaties van Bavaria was het over gaan op de productie van pilsener bier. Deze innovatiegedachte is later vormgegeven, onder andere door de ontwikkeling van alcoholvrij bier en recent de ontwikkeling van de diverse merken die Bavaria voert. De marketingcampagnes van het familiebedrijf kunnen eveneens als revolutionair en innovatief gezien worden. Wie kent namelijk niet de WK voetbal 010 campagne met de vrouwelijke supporters in de oranje jurkjes tijdens de voetbalwedstrijden.

P1230200

Internationalisatie

De internationalisatie bij Bavaria is vroeg gestart en vooral vormgegeven door de vorige en de huidige generatie vanuit de familie. Thans is meer dan 75% van de omzet internationaal. Bavaria opereert in vele landen en heeft een sterke groei in het Afrikaanse continent.

Acquisities

Bavaria heeft ervoor gekozen om 100 % familiebedrijf te zijn en te blijven. Hiermee is direct een keuze gemaakt met betrekking tot de financiering van acquisities. Deze is beperkt omdat geen extern eigen vermogen aangetrokken kan worden door Bavaria aangezien zij  geen externe aandeelhouders willen hebben. De financiering van de overnames moet daarom met eigen vermogen en bancair geschieden. De biermarkt kent een aantal grote fusies maar de focus van de familieonderneming is gericht op specifieke overnames in niches en passend bij het familiebedrijf. Doordat een aantal marktspelers erg groot is geworden is er juist ruimte ontstaan voor een relatief kleinere partij als Bavaria waar het ondernemerschap hoog in het vaandel staat en waar gerichte overnames een goede manier zijn om de groei te versnellen en markten te betreden. De kracht van de onderneming bij overnames is de flexibiliteit, snelheid en ondernemerschap. Hiermee zijn recent succesvol een aantal acquisities gedaan.

P1230182

Optimalisatie van ‘route to market’

De laatste pijler voor groei is de strategie om marketing, verkoop en distributie nauw op elkaar af te stemmen en te optimaliseren. Er wordt gewerkt met verschillende modellen, zowel met agenten, eigen sales en productie- en licentie afspraken bij producenten. De marketing sluit daarbij van oudsher innovatief op aan. Hierbij moet de cultuur van het familiebedrijf worden behouden. Bavaria heeft het voordeel dat, doordat er veel familieleden werken in de onderneming, er veel cultuurdragers in de onderneming zijn. Zij lijkt hiermee succesvol de groei van de onderneming te kunnen realiseren.

P1230001

De inleiding van Peer Swinkels was aanleiding voor verdere gesprekken aan tafel en een bron van inspiratie voor de familiebedrijven.

Wij hopen dat de aanwezige van deze editie, evenals nieuwe familiebedrijven, volgend jaar weer bij ons aan de tafels te zien op het FamiliebedrijvenDiner 2018. Voor de aankomende editie zal wederom voor een spreker worden gekozen die vanuit zijn eigen ervaring zal spreken over een actuele kwestie voor familiebedrijven. Wij verheugen ons bij voorbaat op de inspirerende en geanimeerde gesprekken aan tafel die dit met zich mee zal brengen.

Praktische informatie

Datum:
Woensdag 13 april 2022, vanaf 18.30 uur

Locatie:
Kasteel Amerongen
Drostestraat 20
3958BK Amerongen
E: info@kasteelamerongen.nl

“Een onderzoek naar 10 jaar internationaal ondernemen door Nederlandse familiebedrijven”

Bent u werkzaam bij een familiebedrijf en wilt u een hardcopy versie van het boek:

Hardcopy aanvragen