Ons executive diner voor familiebedrijven
  • Woensdag 13 April 2022
  • Janet Borgesius en Chantal de Rijk
  • Kasteel Amerongen, Drostestraat 20 Amerongen
  • Vanaf 18.30 uur
Terugblik familiebedrijvendiner 20222022-05-06T12:56:19+00:00

Verslag van het Familiebedrijvendiner 2022 in het koetshuis van Kasteel Amerongen

Het thema van deze avond: De innovatiekracht van de volgende generatie bij familiebedrijven

Inleiding
Bij steeds meer familiebedrijven treedt een nieuwe generatie aan. Deze nieuwe generatie heeft een andere denkwijze dan de oudere generatie en is opgegroeid in een andere tijd, vaak meer digitaal en met een andere levenshouding.

De oudere generatie heeft soms meer zorgen over de toekomst en de bijbehorende risico’s dan de nieuwe generatie. Deze risico’s worden – als dan niet door eerdere ervaringen- dan als groot ingeschat. De oude generatie heeft daardoor soms de neiging wat meer in te zetten op bestaande patronen. Met andere woorden, zij zijn misschien wat meer risico-avers. Dit kan bijten met een wens tot innovatie vanuit nieuwe generaties van de familieonderneming.

De dynamiek tussen innoverende verandering en toch een goed risicomanagement is een moeilijk dilemma. Vragen die naar voren komen zijn: Waar staan wij voor als onderneming en als familie? Durven wij gebruik te maken van de innovatiekracht van de volgende generatie? Hoeveel vertrouwen hebben we in elkaar als dit niet lukt?

 

 

Eerste familiebedrijven diner na coronapauze in april
Op deze zonnige avond in april avond hebben wij twee sprekers van het familiebedrijf Borgesius; Janet Borgesius, aandeelhouder en directeur alsmede Chantal de Rijk, die recentelijke het directieteam heeft versterkt.
Borgesius was een traditionele grootschalige bakkerij die is omgetoverd tot precisieleverancier van brood met automatisering van processen, maar zonder verlies van ambachtelijkheid en met name, versheid!

Aan de orde komen de activiteiten van de onderneming en de ontwikkelingen op de markt van broodproducten. Er wordt stil gestaan bij het veranderende consumptiegedrag, de gezondheidstrends en de wens van langere versheid van de producten. Hoe is Borgesius met al deze ontwikkelingen omgegaan?

Vernieuwende aanpak
Belangrijk is dat de nieuwe generatie met een vernieuwende aanpak de toekomst van de familieonderneming heeft vormgegeven met behoud van de traditionele competenties en ook de betrokkenheid van de oudere generatie van de familieonderneming.

De  overname destijds van een belangrijke – en veel grotere- speler in de markt Bakkersland gaf ook mogelijkheden om de positieve aspecten van deze onderneming te integreren in Borgesius. Dit lukte zonder dat dit ten koste is gegaan van de familiewaarden in de onderneming Borgesius. Enkele voorbeelden zijn de IT-organisatie en de strakkere processen. Tegelijkertijd werden organisatiekenmerken van Borgesius (familiewaarden en kenmerken) geïntegreerd in de deelneming, ook weer met behoud van het goede.
Daarnaast zijn met de versterkte directie een groot aantal vernieuwingsprojecten gestart en specifieke innovaties in gang gezet.

Deze innovaties zijn niet alleen gericht op de technische vernieuwing van de onderneming maar zijn in het geval van Borgesius eveneens gericht op een nieuwe markt aanpak en een nieuwe communicatie. Het is een nieuwe manier van het binden van klanten en eindklanten.
`Een focus op de consument en minder op de techniek’; Juist hier was een rol van een extern toegetreden ‘outside’ directeur van grote waarde. Tegelijkertijd is de innovatie uitgegaan van een nieuwe manier van productie met andere vaak milieubewuste ingrediënten en op verzoek van klanten, juist ook langer houdbare producten.

Hoe hou je de oude generatie betrokken?
‘De communicatie speelt een belangrijke rol’. Dat is toch nog steeds veel overleg aan de keukentafel, maar tegelijkertijd ook goede rapportages voor de familie. Bij de oudere generatie was er bewustzijn dat met name productkennis bij hen is geborgd, hoogstnoodzakelijk voor de realisatie van de nieuwe strategie. Het succes van Borgesius is met name te danken aan de combinatie van de kennis en betrokkenheid van de oudere generatie met het ondernemerschap, durf en innovatie van de nieuwe generatie.

Waardering door alle genodigden
Er is veel waardering voor de sprekers en ook de discussie aan tafel wordt geanimeerd voort gezet; Een bijzondere avond met veel discussie aan de tafel en warme contacten.

Praktische informatie

Datum:
Woensdag 13 april 2022, vanaf 18.30 uur

Locatie:
Kasteel Amerongen
Drostestraat 20
3958BK Amerongen
E: info@kasteelamerongen.nl

Toenemende regelgeving en compliance
Er is sprake van toenemende regelgeving en compliance in onze samenleving. Ook familiebedrijven merken dit: strengere regels vanuit de AFM voor de accountantscontrole, compliance issues maar ook voedselveiligheid, duurzaamheid en cybercrime vereisen een steeds formelere benadering. Dit geldt niet alleen voor de grotere familiebedrijven en heeft consequentie voor alle familieondernemingen. Ook hun toezichthouders hebben hiermee te maken.